Toto je příklad, kdy kmen v pozadí narušuje linii krmítka a je lhostejné, zda je rozostřen, či ne.

Pokud nemůžete, nebo nechcete změnit místo, odkud fotografujete, pak lze pozadí potlačit tmou, nebo mlhou.

Přestože už víte, že horizont má být na fotografiích vždy vodorovně, téhle fotografii jeho šikmost nevadí, naopak pomáhá zvýšit dojem ze zobrazeného prostoru. Víte proč?

Protože za horizontem, tvořeným přírodní vlnou pole, se v dálce v protisměru zvedá hradba vršků stromů, která sklon obzoru opticky vyvažuje. Zvlášť, pokud je takto tmavá.

I když takto vzdálené krajino-malebné prvky zprvu stěží vnímáte, zásadně ovlivní vzhled fotografie.

Zpět.