FOTOLAB - DOKONALOST V BARVĚ - NYNÍ I V DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍCH

Výhody digitální fotografie

Již jsme v úvodu zmiňovali, že „digitální“ fotografie je vlastně „klasická“ a že kromě snímací technologie se ničím zásadně neodlišuje. Přesto však je možné s výhodou využít pozitivních „digitálních“ specifik a nasadit fotografii tam, kde by bylo použití klasické fotografie drahé, neúčelné a neefektivní.
V této souvislosti si musíme uvědomit, jaké jsou základní výhody digitální technologie ve fotografii – je možné pořizovat lacino a rychle velké množství obrazové informace, která je ihned přístupná. Tyto výhody jsou zatím omezeny technickou kvalitou této informace, ale to je zjevně pouze časová záležitost. Nicméně všude tam, kde poněkud nižší kvalita fotografie nebude na závadu, je možné tyto výhody plně využít.

Pokusíme se na následujících příkladech ukázat oblasti, kde je možné digitální technologii efektivně a s překvapujícími výsledky nasadit.

PhotoImage Digital > Výkonný software pro Váš digitální fotoaparát