FOTOLAB - DOKONALOST V BARVĚ - NYNÍ I V DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍCH

Reprografie

Zjednodušeně můžeme říci, že se reprografie zabývá fotografováním faksimilií. V dobách před vynálezem kopírovacího stroje (xeroxu), byla fotografie prakticky jediná možnost, jak zkopírovat nějaký dokument. Existovala celá fotodokumentační oddělení, která se zabývala vytvářením fotokopií dokumentů. Byla vyvinuta speciální zařízení (reprodukční stojany a lampy) a speciální negativní i pozitivní materiály (např. fotopapíry typu Dokument, které po zpracování vypadaly jako normální list kancelářského papíru). Celý proces byl však zdlouhavý, namáhavý a pracný. Vynález xerografického kopírovacího stroje odsunul reprografii do specializovaných oblastí.

S příchodem digitálních technologií se ale můžeme na reprografii podívat z nového úhlu. Uvažujme příklad, že potřebujeme digitální kopii nějakého tištěného dokumentu (chceme ho poslat elektronickou poštou, snadno vytvořit další kopii nebo ho převést do textové podoby). Nejjednodušší cestou, která vás napadne, je dotyčný dokument naskenovat. Jistě by vás ani nenapadlo ho vyfotografovat, nechat si udělat fotografie a ty pak naskenovat. I když v případě, že by se vám předloha nevešla do vašeho skeneru, tak byste toto řešení možná použili. A co případ, kdy onen dokument je 500 stránkovou dokumentací? Jistěže můžete oněch 500 stránek naskenovat, ale nebudete-li nutně potřebovat digitální formát, raději použijete kopírku.

Zcela jiná situace ale bude, použijete-li jako reprografický fotoaparát digitál. Jestliže ho umístíte na reprografický stojan a tím budete mít zajištěnu stejnou vzdálenost od předlohy, můžete provést digitální kopii jedné stránky během několika vteřin a budete limitování pouze rychlostí, jakou budete stačit otáčet stránky, případně rychlostí ukládání dat do aparátu a jejich další přenos do počítače. Lze tak například ofotografovat 250 stránkovou knihu asi za 1-2 hodiny. Data máte okamžitě k dispozici a můžete z nich například vytvořit jednoduchý PDF soubor (co stránka, to jeden rastrový obrázek), nebo můžete použít některý z OCR programů, který dokument převede do textové podoby. V zásadě lze říci, že výsledek „digitální“ reprografie je velmi podobný výsledkům při skenování, ale je o několik řádů efektivnější, takže je možné jí použít i v případech, kdy by skenování nebylo efektivní.

Digitální reprografie se výborně uplatní i v podmínkách (např. domácích), kdy sice není přímo nutná digitální podoba dokumentů, ale kdy nemáme k dispozici kopírku. Vytvoření dodatečných kopií je pak otázkou okamžiku, navíc máte možnost digitální kopii ihned e-mailem, publikovat na webu…

Hlavní zásady a principy

Pro úspěšnou reprografii je třeba splnit několik základních podmínek. Důležité je osvětlení - předloha musí být osvětlena pokud možno co nejvíce rovnoměrně a intenzita osvětlení by měla být dostatečná, aby bylo možno více clonit. Klasické je osvětlení dvěma světlenými zdroji, které na předlohu svítí ze stran. Velikost světelného zdroje a jeho vzdálenost od předlohy by měla být taková, aby úbytek intenzity k hornímu a spodnímu okraji byl minimální. Ideálně by měl být světelný zdroj větší než je předloha - docela dobře mohou vyhovět stolní lampy, které jsou osazeny podlouhlými výbojkami.

Jelikož budete zpravidla pracovat s umělým osvětlením, je třeba v případě barevných předloh počítat s barevnou teplotou světla. Pokud budete moct použít kalibrované osvětlení o teplotě 5000K, nebude potřeba barevnou teplotu korigovat. Ale stolní lampy se zářivkovými výbojkami mohou mít zabarvení například do zelena a bude potřeba na digitálu provést korekci barevné teploty. Některé digitály umožňují plynulou změnu, některé mají jen pár přednastavených hodnot. Jestliže korekci nemůžete provést přímo při focení, můžete jí provést až při zpracovaní snímku. V takovém případu by asi bylo rozumné umístit vedle předlohy bílý list papíru, aby se korekce dala snadno určit. Ideální řešení je umístit vedle předlohy barevný testovací obrazec.

Jestliže máte předlohu dobře nasvícenou, musíte umístit aparát nad předlohu tak, aby rovina snímacího prvku byla rovnoběžná s rovinou předlohy. Pokud nebudou tyto roviny rovnoběžné, dojde ke zkreslení výsledného obrazu - předloha bude na opačných stranách různě velká (budou se kácet linie).

Improvizované reprodukční pracoviště vytvořené ze stojanu zvětšovacího přístroje a speciálního reprodukčního ramínka. O kvalitní a bezproblémové osvětlení se stará dvojice víceúčelových velkoplošných osvětlovacích těles LightBOX s kalibrovanou teplotou světla 5000K.

Jestliže je digitál vybaven zoomem, raději použijeme normální ohniskové vzdálenosti. Příliš krátká ohnisková vzdálenost může vést ke poduškovitému zkreslení obrazu - hrany nejsou přímky, ale obloučky. Vetšinou je také vhodné zapnout makrorežim (pokud je jím aparát vybaven). Vždy se totiž snažíme předlohou obrazové pole zcela vyplnit, protože zatím u digitálů bojujeme s omezeným rozlišením. Jelikož by měl být aparát umístěn na reprodukčním stojanu, můžeme směle použít i delší časy (okolo 1/10s) a tím pádem můžeme více clonit, což povede jednak k větší hloubce ostrosti a jednak se tím mohou vylepšit optické vlastnosti objektivu. Zvětšit hloubku ostrosti je velmi vhodné, protože fotografujeme z malé vzdálenosti, která hloubku ostrosti snižuje. Vetší hloubka ostrosti se nám bude hodit v případech, kdy předloha nebude ideálně rovná. Například u knihy nebo časopisu je velmi obtížné rovinu předlohy zachovat, pokud ovšem nejsme rozhodnuti je rozebrat na jednotlivé stránky a ty pak fotografovat pod sklem.

Profesionální reprografické pracoviště NORMAN Reprography dodávané DTP Studiem s.r.o.. Vyhodné řešení obsahující všechny komponenty (včetně hliníkového stojanu a opálové desky s difúzním! rozptylem světla) spolu s dobrou cenou znamená pro každého uživatele digitálního přístroje rychlý a snadný start do digitální reprografie. Nasvícení je realizováno dvěma stolními lampami s podlouhlou zářivkou, které lze volitelně objednat.

Příklad - Převod knihy do digitální podoby

Neklasičtější příklad reprografie - převod tištěného dokumentu (knihy) do elektronické podoby. Ačkoliv je možné ofotografované stránky pouze zařadit do nějakého multimediálního prezentačního programu nebo PDF formátu, můžete se i pokusit převést text do znakové podoby pomocí některého OCR (Optical Character Recognition - programy pro rozpoznávání písma) programu, obrázky vyříznout a vše zpracovat buď do HTML formátu pro umístění na Internet, nebo vytvořit knihu znovu v některém z publikačních programů.

Originální fotografie z knihy Dědeček automobil. Digitál nebyl vybaven černobílým režimem, takže je fotografie barevná.

Deatil fotografie po převodu do černobílé a po úpravách tonality. Pixelová velikost výřezu je 1:1 a pro OCR programy je dostačující. Velikost stránky byla 17x23cm a použit byl 2Mpx digitál.

Obdobným způsobem zpracovaná ilustrace. Nezmenšený obrázek má 400x800px, což při 200DPI odpovídá rozměru předlohy.

Příklad - Archivace vizitek

Známá situace - hromadí se vám vizitky. Jeden, dva, tři plné vizitkovníky a něco v nich najít je utrpení. Jistě by bylo nejlepší je přepsat do nějakého elektronického adresáře, ale na to čas nemáte. Můžete zkusit je ofotografovat a zařadit je jen s názvem kontaktu do nějaké jednoduché databáze (budete moct vyhledávat alespoň podle jména/firmy a k dispozici budete mít všechny informace z vizitky). Díky rychlosti focení to může být i v případě stovek vizitek práce na hodinku, dvě.

Příklad - Reprodukce velkoplošných předloh

Tohle sice není úplně digitální příklad, protože se tahle metoda používá běžně i v analogové fotografii. Když se vám zkrátka něco nevejde do scanneru (rozměrem, nebo tloušťkou), nezbývá než to přefotit a pak naskenovat. Digitál můžeme pochopitelně s výhodou použít také. Stejnou metodu lze použít nejen u billboardů či grafitti, ale například u obrazů značné historické ceny, které vám neumožní sundat ze závěsu, natožpak vyndat z rámu, abyste ho mohli strčit do skeneru.

Obraz od Romana Brichcína. Vodorovný rozměr je vetší než 1m.

Příklad - Archivace starých fotografií

Ano, ofotografovat můžete i fotografie. Člověku se doma povaluje spousta různých fotografií (buď vlastních z předdigitální éry, nebo obdržených od přátel), které zoufale volají po umístění do alba a po čase zmizí v propadlišti času. Když si najdete chvilku času a digitálně je přefotíte, už nikdy o ně nepřijdete. Stejným způsobem můžete ošetřit i pohlednice dovezené z dovolené, či od přátel na dovolené obdržené (a klidně obě strany, ať víte kdo vám jí poslal).

PhotoImage Digital > Výkonný software pro Váš digitální fotoaparát