FOTOLAB - DOKONALOST V BARVĚ - NYNÍ I V DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍCH

Pohyb

Pohybová neostrost

Jedna z nejčastějších příčin špatné kvality snímků, je rozhýbání fotoaparátu. Projeví se neostrostí po celé ploše snímku - pohybovou neostrostí. Je způsobena pohybem fotoaparátu v okamžiku, kdy byl snímek exponován. Kromě neklidného držení fotoaparátu, to může být způsobeno i křečovitým stiskem spouště. Spoušť je třeba tisknout plynulým, jemným pohybem.

Ostrý snímek

Rozhýbaný snímek

Držení fotoaparátu

Kdykoliv při fotografování držíte fotoaparát v ruce (což je nejobvyklejší), hrozí nebezpečí, že obrázek "rozhýbete". Snímek bude znehodnocen pohybovou neostrostí. Pro zmenšení tohoto nebezpečí můžete zkusit následující rady jak správně držet aparát.

Rozkročit se
Rozkročte nohy asi do šířky ramen a přeneste váhu rovnoměrně na obě nohy. Kolena mějte mírně pokrčená.

Lokty k sobě
Při držení fotoaparátu mějte lokty u sebe, zlehka opřené o tělo.

Pokleknout
Pokud to okolnosti dovolí, poklekněte na jedno koleno a loktem se opřete o koleno, které zůstalo nahoře.

Podepřít aparát
Nemáte-li k dispozici stativ, můžete improvizovat a opřít aparát o nějakou pevnou oporu. Může to být automobil, zeď, zábradlí i kamarád. Opřít si můžete buď ruce nebo samotný aparát. Účinnější je opření aparátu. Musíte nalézt takovou pozici, kdy aparát přitisknete k opěrné ploše a zároveň ho můžete ovládat. Například při fotografování vnitřku katedrály můžete aparát přitisknout bokem k nějakému sloupu.

Opřít se o zeď
Když se zády opřete o pevnou překážku a přenesete na ni svoji váhu, přestanete mimovolně pohybovat tělem. Tím vyřadíte jeden z možných důvodů rozhýbání.

Zadržet dech
Pokud budete fotografovat dlouhými časy, může k rozhýbání přispět i váš dech. V takových případech se nadechněte, jemně zadržte dech a stiskněte plynule spoušť.

Expoziční doba a ohnisko objektivu

Pokud nepoužijete stativ, nemůžete nikdy pohyb fotoaparátu odstranit. Je nutné vědět, že čím delší je ohnisková vzdálenost objektivu (čím větší teleobjektiv), tím je větší nebezpečí rozhýbání. Naopak u širokoúhlých objektivů je nebezpečí rozhýbání menší. Zjednodušeně lze stanovit pravidlo: používejte časy závěrky kratší než je ohnisková vzdálenost objektivu.

Ohnisková vzdálenost - Expoziční doba
do 20 mm - 1/15 s
do 40 mm -1/30 s
do 75 mm - 1/60 s
do 135 mm - 1/125 s
do 300 mm -1/250 s
do 600 mm - 1/500 s

Toto pravidlo platí jen přibližně, pro nepohybující se objekty a formát obrázku 10x15 cm. Při větších formátech obrázku je nutné použít i větší zvětšení a potom je lépe viditelná i pohybová neostrost.

Použití stativu

Jestliže připevníte fotoaparát na stativ, výrazně snížíte nebezpečí rozhýbání obrázku. I když se vám zdá, že vaše snímky nejsou rozhýbané, při použití stativu můžete najednou zjistit, že snímky jsou jaksi ostřejší.

  • Klasický stativ má tři nohy, které zaručují stabilitu i na nerovném povrchu. Budete-li si pořizovat stativ, raději nešetřete a pořiďte nějaký solidní od známého výrobce. Při koupi se ujistěte, zda montáž fotoaparátu umožňuje jeho otočení o 90 stupňů - chcete fotografovat ze stativu i snímky na výšku.
  • Existují stativy, které mají jen jednu nohu. Ty mohou sloužit jako pomocná podpěra pro objektivy s velmi dlouhou ohniskovou vzdáleností anebo jako pomocná opora pro aparát.
  • Vyrábějí se i ministativy, které nemají nohy, ale je možné je pomocí šroubové svěrky upevnit například na okraj desky stolu nebo plot. Nejsou sice úplně ideální, ale zase se vejdou pohodlně do kapsy.

Nakonec několik dobrých důvodů proč používat stativ:

  • při použití teleobjektivu odstraní nebezpečí rozhýbání
    fotografování při špatných světelných podmínkách (v noci, v místnosti)
  • pokud potřebujete extrémně ostré snímky (při velkém zvětšení)
  • použití velmi velkých clonových čísel pro maximální hloubku ostrosti (fotografování krajiny)
  • použití delších časů při fotografování pohyblivých objektů (pohyblivý objekt má být neostrý - například tekoucí voda)

Zastavený pohyb

Pokud budete chtít zastavit čas a zachytit zastavený pohyb, budete muset použít kratších expozičních časů. Čas závisí na rychlosti objektu a směru jeho pohybu vzhledem k vám a na ohniskové vzdálenosti objektivu, který použijete. Většina moderních fotoaparátů má časy závěrky až do 1/2000s. Budete-li kupovat fotoaparát, zjistěte si, jaký nejkratší čas jeho závěrka zvládá. Některé laciné kompaktní aparáty končí na 1/125 s, což je nedostatečné. Většina automatických aparátů má režim automatického zjišťování expozice, který preferuje co nejkratší čas. Chcete-li pohyb zmrazit, použijte tento program. Objekt, který se k vám přibližuje čelně, se pohybuje zdánlivě pomaleji, než když se pohybuje bokem. Při periodických pohybech (například houpačka) můžete vystihnout rovnovážnou polohu, kdy je rychlost objektu minimální.

V tomto případě, kdy fotografujete velmi rychlý objekt, který se navíc blíží kolmo k vám, budete muset použít extrémně krátký čas okolo 1/1000s.

Při použití teleobjektivu budete opět nuceni použít velmi krátké časy pro zastavení pohybu.

Zdůrazněný pohyb

Budete-li fotografovat pohyblivé objekty, vyzkoušejte také delší expoziční časy tak, aby byl objekt rozmazaný. Můžete tak dosáhnout mnohem lepšího dojmu pohybu než na snímku, kde je pohyb zastaven. Použijte raději stativ, protože rozhýbaný objekt je mnohem efektnější, když je umístěn na ostrém pozadí.

Velmi efektní snímky tekoucí vody získáte za pomoci dlouhých časů s použitím stativu.

Sledování objektu fotoaparátem

Další možnost, jak zachytit pohyb, je metoda sledování objektu aparátem. V takovém případě je rychlost pohybu aparátu shodná s pohybem objektu a můžeme použít stejný čas závěrky jako při fotografování nepohyblivého objektu. Na výsledném snímku bude ostrý objekt na rozpohybovaném pozadí. Tato metoda vyžaduje trochu praxe. Nejdříve fotografujte z větší vzdálenosti a pomalejší objekty - tak je mnohem snazší objekt sledovat, ale výsledný efekt rozhýbání není tak výrazný. Časy závěrky volte okolo 1/30s s normálním objektivem.

Pokud chcete ostrý snímek rychlého motocyklu, který se k vám blíží ze strany, nezbývá, než ho sledovat aparátem.

PhotoImage Digital > Výkonný software pro Váš digitální fotoaparát