na vodě:

Foceno Ljubitělem.

LužniceProtržená guma -SázavaPoslední balení - Sázava, Kácov Sázava - Český ŠternbergSázava 1984